Sektoreak

Sektore desberdin askorentzat lan egiten dugu. Gure egunerko lanean automozio, elektriko edota trengintza arloko bezeroak aurki daitzeke, besteak beste.

Sektoreak

Sectores

Makinak eta ekipamendua
35%
Elektrikoa
25%
Trengintza
12%
Tresnak
6%
Automobilgintza
6%
Etxetresna elektrikoak
4%
Aeronautika
2%
Beste batzuk
10%